Tavshedpligt og etik

Tavshedspligt og etik


Som behandler har jeg tavshedspligt, og alle oplysninger, jeg modtager, behandles fortroligt.


Jeg er Registreret Alternativ Behandler (RAB), hvilket er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, der lever op til lovgivningens krav om blandt andet uddannelse, etik og god klinisk praksis.


Uddrag fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside vedrørende RAB-ordningen:

“Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.”


Jeg er medlem af Danske Kinesiologer, som er en branche-organisation for kinesiologer, kinesiologi-studerende og personer med interesse for kinesiologi. 


Som medlem af Danske Kinesiologer, er jeg forpligtet til at følge foreningens  etiske regelsæt. Du kan læse reglerne her